S.O.S. voor keuzevrijheid gezondheidszorg

Al eerder op deze website schreef ik dat Chris Dhaenens tijdens het 7e wereld congres voor Traditionele Chinese Geneeskunde, dit jaar gehouden in Den Haag, een uitleg gaf over de bedreiging van het voortbestaan van de traditionele fytotherapie (o.a. Chinese kruiden, Ayurveda Ö).
Deze maand schrijft Bryan Hubbart in MD (Medisch Dossier, wat artsen u niet vertellen) dat in Brussel definitief is besloten voor een nieuwe EU-wetgeving betreft voedingssupplementen en kruidengeneeswijze. Het komt er in het kort op neer dat we als consument, als we problemen ondervinden met de gezondheid, niet meer vrij zijn om te beslissen op welke manier we behandeld willen worden. Vanaf april 2011 mogen we als therapeut geen kruidengeneesmiddelen meer voorschrijven/verstrekken op de manier zoals we dat gewend zijn. Als consument, klant bij een kruidendrogist, kunt u niet meer dezelfde supplementen of kruidenpreparaten kopen zoals dit jaar nog mogelijk bleek. De doseringen van voedingssupplementen worden dusdanig aangepast, dat er geen therapeutische werking meer verwacht kan worden. Er mogen ook geen gezondheidsclaims meer genoemd worden voor dergelijke producten. Er zijn enkele uitzonderingen wat kruiden betreft; kruidenmiddelen die reeds 30 jaar veilig gebruikt worden, waarvan 15 jaar in Europa, mogen in het assortiment blijven. De regel werkt echter discriminerend tegen niet-Europese kruidenmiddelen, zoals die uit de Ayurvedische en de traditionele Chinese geneeswijze of uit andere tradities, die niet al 15 jaar in Europa gebruikt worden, ook al zijn ze in hun eigen cultuur al honderden, zo niet duizenden jaren veilig gebruikt. Dit alles houdt in, dat we op termijn enkel nog behandeling kunnen ondervinden via reguliere artsen en chemische medicatie.

Ondersteuning

Alhoewel dit alles heel ongeloofwaardig lijkt, wil ik u met klem waarschuwen dat we dit heel serieus moeten oppakken.

De Alliance for Natural Health (ANH) en de European Benefyt Foundation (EBF) maken zich samen sterk voor deze kruiden. Voor juridische ondersteuning is echter veel geld nodig dat nu nog van kruidenhandels en therapeuten moet komen.
European Benefyt Foundation heeft een technisch en juridisch sterk onderbouwd voorstel uit gewerkt dat binnenkort aan de Europese Commissie wordt voorgelegd. Dit voorstel rust op de volgende principes:
1. Maximale therapeutische vrijheid voor gekwalificeerde therapeuten.
2. Validering van de traditionele fytotherapieŽn en hun farmacopeia als complementaire geneeswijze met gereglementeerd statuut.
3. Het uitwerken van een kwaliteitslabel dat een maximale kwaliteit en veiligheid garandeert en tevens het traditionele karakter bewaakt.
4. Wetenschappelijke en methodologische oplossingen aandragen teneinde de kwaliteitscontrole tezelfdertijd performant en betaalbaar maken.

Vind u het belangrijk om in de toekomst zelf te kiezen op welke manier u behandeling wilt ondergaan, dan wil ik hierbij een oproep doen aan u als consument van complementaire geneeswijze, om juridische processen met een financiŽle bijdrage te ondersteunen. Het bankrekeningnummer van EBF is 654318174 bij de ING.

Meer informatie kunt u lezen op de volgende websites.
www.benefyt.eu www.anh-europe.org www.anhinternational.orgOndersteuning
  Bekijk dit artikel in PDF-formaat Druk artikel af Verstuur artikel

Foto's